Probleem op deze pagina?


Welkom op het Vlaams Innovatienetwerk

Het Innovatienetwerk is een netwerk van intermediaire organisaties en kenniscentra die actief zijn op het vlak van innovatie-ondersteuning, gecoördineerd door het IWT.
1548 mensen vanuit 260 intermediaire organisaties/afdelingen bieden u een brede waaier van expertises aan ter ondersteuning van uw inspanningen rond innovatie.

Elk Vlaams bedrijf kan hier terecht voor ondersteuning rond innovatie !

 

Recentste Nieuws

Oproep 2017 gelanceerd binnen het ICT-AGRI-ERA.NET!

logo_ict_agri

Een nieuwe oproep is gelanceerd binnen het ICT-AGRI-ERA.NET rond het thema “Farm Management Systems”.

Thema’s die aan bod komen zijn:
  • Agricultural research on use of sensor data for decision support
  • Development of applications for Precision Farming
  • Cases of integration of third-party applications with Farm Management Systems
De sluitingsdatum voor het indienen van de projectaanvragen is 21 april 2017!De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor

EURAMET Call - Metrology

EURAMET coördineert de nationale metrologie instituten (NMI's) in Europa. Deze organisatie is onder andere verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van het 'European Metrology Research Programme (EMRP)' en het 'European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)' die tot doel hebben om de samenwerking tussen de Europese NMI's en partners uit de academia en industrie aan te moedigen.

Binnen EMPIR is een nieuwe call voor projectvoorstellen geopend in de domeinen 'Metrology...


Eerste transnationale oproep voor projectvoorstellen SUSFOOD2!

logo susfood2

Het ERA-NET Cofund SUSFOOD2, SUStainable FOOD production and consumption start in januari 2017 en is de voortzetting van het ERA-NET SUSFOOD (2011 – 2014) dat liep onder FP7.Het strategisch doel van SUSFOOD2 is het versterken van de samenwerking in onderzoek, ontwikkeling en innovatie tussen EU lidstaten en geassocieerde landen en dit met het oog op het maximaliseren van de bijdrage van R&D tot de ontwikkeling van meer duurzame voedingssystemen van productie tot consumptie. SUSFOOD2 promoot

Tweede Co-Fund oproep in het kader van EraNet FACCE SURPLUS.

logo_facce_surplus

Het ERA-NET Cofund FACCE Surplus, Food safety, agriculture and climate change is gestart in 2015 en loopt tot 2018. De eerste oproep werd afgesloten in December 2015 met 14 gesteunde projecten voor een totaal budget van ongeveer 14 M euro.Deze tweede oproep heeft als doel de Europese samenwerking in R&D op het vlak van duurzame productie van food en non-food biomassa en dit in gedecentraliseerde transformatiesystemen, meer bepaald kleinschalige multi-input, multi-product bioraffinageconcepten.

Eurostars*2: de 7de call staat open.

logo_eurostars

EUROSTARS is een programma voor de kmo die met eigen ontwikkelingscapaciteit en in samenwerking met buitenlandse partners een baanbrekend product in de markt wil zetten.EUROSTARS biedt een mechanisme aan waarbij de partners gezamenlijk één projectvoorstel indienen dat centraal geëvalueerd wordt. De financiering gebeurt echter door de EUROSTARS lidstaten die de centrale beslissing volgen.De evaluatie van de ingediende voorstellen start vanaf een gegeven afsluitdatum, 18 weken later volgt

Meer Innovatie Nieuws...