Probleem op deze pagina?

Nieuws

Hydroko en Engie halen contract binnen met Water-link

Donderdag 23 juni werd een concessieovereenkomst getekend voor de plaatsing van slimme meters in Antwerpen. Water-link werkt hiervoor samen met de joint-venture ENGIE Fabricom - Hydroko en scoort meteen ook een primeur in België met dit project, dat innovatief en potentieel disruptief is.

Initieel wordt er gestart met een opstelling van 1000 slimme meters in testfase gedurende in principe een periode van 1 jaar. Na een positieve evaluatie van het proefproject kan er worden overgegaan tot een...


Eurostars*2: de 6de call staat open!

logo eurostars

Eurostars is een programma voor de kmo die met eigen ontwikkelingscapaciteit en in samenwerking met buitenlandse partners een baanbrekend product in de markt wil zetten.

EUROSTARS biedt een mechanisme aan waarbij de partners gezamenlijk één projectvoorstel indienen dat centraal geëvalueerd wordt. De financiering gebeurt echter door de EUROSTARS lidstaten die de centrale beslissing volgen.

De evaluatie van de ingediende voorstellen start vanaf een gegeven afsluitdatum, 18 weken later volgt...


Eenvoud loont

Hoe bouw je een succesvol merk op? Volgens brandingspecialisten Siegel+Gale is eenvoud het antwoord. Succesvolle merken zijn eenvoudige merken. Door eenvoud als kernwaarde op te nemen, trekken ze de juiste mensen aan en behalen ze degelijke bedrijfsresultaten. Succesvolle merken die van eenvoud een strategie hebben gemaakt, doen het ook merkelijk beter op de beurs. Veel beter, 214% beter dan de gemiddelde beursindex sinds 2009. 
Raad eens welke merken de top drie van 2015 aanvoeren.


Inzichten in menselijk gedrag - deel 3

Onderzoeken in behavioral economics zijn vaak bijzonder interessant voor concrete toepassingen in innovatie. Als je weet hoe mensen zich gedragen, kun je daarop inspelen. Daarom is ook dit grootschalig onderzoek van de Universiteit Bonn van belang; het biedt een wetenschappelijke basis voor het verklaren van bepaalde fenomenen en is tegelijk een aanzet tot het aanpakken ervan. We leren ondermeer dat de rijkste landen de geduldigste inwoners hebben en dat Afrikanen het meest bereid zijn om risico's...


Witboek over design thinking

Design Innovation, het Waalse competentiecentrum voor design, publiceerde recent een witboek over design thinking. Ook aan Flanders Inshape werd gevraagd om input te geven voor deze publicatie.

Het witboek is bedoeld om inzicht te geven in de multidisciplinaire aanpak en het mensgerichte denkproces van design thinking, waarin analytisch en creatief denken elkaar kruisen.

Het kan bedrijven en organisaties die groei en innovatie als speerpunt in hun strategie hebben ingebed nog meer vooruit...


De studenten Idea & Innovation Management zoeken stageplaatsen en opdrachten voor hun bachelorproeven

Twee jaar geleden startte Erasmus Hogeschool Brussel de nieuwe bacheloropleiding Idea & Innovation Management. Vandaag worden al 155 studenten opgeleid tot innovatiecoach, volgend academiejaar studeert de eerste lichting af. Omdat praktijkervaring cruciaal is, lopen de studenten stage en leggen ze een bachelorproef af. Daar hebben ze jouw hulp voor nodig!


Araani | Verbeterde brandveiligheid dankzij video analyse

Wat als je rook kon detecteren door videobeelden door software te laten analyseren, zodat je brand opmerkt van bij het prille begin?  Want traditionele rookdetectoren hebben het nadeel dat ze vaak te laat de brand detecteren of valse alarmmeldingen genereren.  En snelheid is bij brand van levensbelang…

Met deze uitdaging ging Araani, een technologische startup, aan de slag. Vanuit hun expertise in video analytics ontwikkelden zij algoritmes om snel en adequaat rook...


Vlaanderen lanceert kmo-groeisubsidie

Om kmo's die een groei ambiëren te helpen, lanceert Vlaanderen de kmo-groeisubsidie. Die speelt laagdrempelig in op dé kantelmomenten van KMO's bij een transformatie-, innovatie-, of internationaliseringsproces.

De Vlaamse economie draait voor een groot deel op kmo’s. Om hen in elke fase van hun ontwikkeling bij te staan, ontwikkelde Vlaanderen een reeks instrumenten die inspelen op de verschillende noden en levensfases van de bedrijven. Met de vereenvoudiging van de kmo-portefeuille werd...


Hoe denkt u over kennisdiffusie?

logo VLAIO

Op het gepaste tijdstip en met de juiste snelheid aan relevante kennis geraken, is essentieel geworden. De wereld verandert snel. Kennis is overal. Maar hoe geraak je eraan en hoe maak je de kennis verstaanbaar?Kennis ligt aan de basis van innovatie en groei. Het vermogen van bedrijven om relevante nieuwe kennis te identificeren, op te nemen en te benutten zijn hiervoor cruciaal.

Kennisdiffusie is een hefboom om meer innovatie in meer bedrijven mogelijk te maken. We begrijpen “kennisdiffusie”

Doe een strategiesprint met je medewerkers

Gezocht: bedrijven die geloven in de kracht van de eigen medewerkers en een strategiesprint met hen wel zien zitten. Het onderzoeksproject 'Interne hefbomen' onderzoekt hoe ondernemingen kunnen evolueren van loutere focus op producten naar focus op producten én diensten. Hiervoor is Flanders Inshape – Antwerp Management School momenteel op zoek naar 4 bedrijven die in 4 uur tijd met de eigen medewerkers en onder facilitatie van Flanders Inshape een gratis strategiesprint (workshop) willen...


123456... 102