Probleem op deze pagina?

Nieuws

Iminds lanceert Call 1 van 2016 voor Icon-projecten

Nieuws afbeelding

Heb je een idee voor vernieuwing in ICT, onze zorg- en gezondheidssector, de maakindustrie of nog andere domeinen? Ontdek dan hoe ICON, iMinds' programma voor coöperatief onderzoek, jouw project op de rails kan zetten.

Met haar ICON onderzoeksprogramma biedt iMinds een uiterst wendbare formule voor coöperatief onderzoek. Binnen ICON bundelen ondernemingen, industriepartners en onderzoekers de krachten in onderzoeksprojecten die een meerwaarde creëren voor de industrie door een antwoord te bieden...


25/11/2015 20:21 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

De oproep TETRA 2015-2016 is opengesteld.

IWT

De oproep voor projectaanvragen TETRA is opengesteld.

De uiterste indiendatum is dinsdag 16 februari 2016 (12 uur ‘s middags).Het TETRA-programma richt zich tot Vlaamse hogescholen of geïntegreerde opleidingen in de universiteiten die actief bezig zijn met praktijkgericht onderzoek. Zij voeren binnen TETRA kortlopende projecten uit die beschikbare (academische) kennis vertalen naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes die inspelen op de noden van een ruime groep ondernemingen...


20/11/2015 16:26 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

CreaLINK in beeld

Omdat creatieve starters vaak vooral gedreven zijn door hun passie en in iets mindere mate door ondernemerszin, zette het project CreaLINK extra in op het aanscherpen van ondernemerscompetenties. Bovendien blijkt dat er een hogere slaagkans is om vanuit een netwerk aan de slag te gaan dan te werken op individuele basis. Dus vormden de creatieve starters 'creatieve linken' met elkaar om succesvoller aan de opdrachten te werken. De resultaten zijn te zien in een publicatie, een roadmap en 2 video's....


Innovatiebeurs 2015: een terugblik


Lancering eerste oproep innovatieve bedrijfsnetwerken (clusters)

IWT

Een eerste oproep innovatieve bedrijfsnetwerken werd gelanceerd door de Vlaamse Regering op 30 oktober 2015.

Innovatieve bedrijfsnetwerken hebben tot doel een dynamiek op gang brengen binnen een groep ondernemingen. Van deze bedrijfsnetwerken wordt verwacht dat ze via een intense samenwerking tussen de ondernemingen een concreet actieplan uitvoeren, met een aantoonbare economische meerwaarde voor de participerende ondernemingen. Ook gezamenlijke initiatieven in opkomende domeinen passen binnen...


04/11/2015 10:38 IWT Nieuws Eén reactie Meer...

De derde oproep voor projectaanvragen VIS-trajecten voor innovatievolgers is opengesteld.

IWT

De derde oproep voor projectaanvragen VIS-trajecten voor innovatievolgers is opengesteld.

De uiterste datum voor indiening is dinsdag 26 januari 2016 (12u).

De oproep staat open voor alle sectoren met uitzondering van de primaire land- en tuinbouwsector.De kenmerken van het programma zijn beschreven in de handleiding VIS-trajecten voor innovatievolgers en er is een template voor de opmaak van een projectaanvraag en -begroting voorzien.

Het IWT organiseert op 25 en 30 november 2015 een infosessie
03/11/2015 12:05 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

Service Design Global Conference take-aways #3

Flanders Inshape stuurde begin oktober drie coaches naar de Service Design Global Conference in New York om om de nieuwste inzichten op het vlak van service design te capteren. We geven heel graag mee wat we van twee dagen boordevol keynotes en workshops hebben geleerd. Vandaag deel 3.


Ondernemerschap stimuleren door samenwerking met partners: het bestek om dienstverleners te selecteren werd vorige vrijdag gelanceerd.

Op vrijdag 23 oktober werd de opdracht voor het organiseren van dienstverlening aan ondernemingen (3 percelen) officieel bekendgemaakt via e-notification en in het Europees Publicatieblad.

De opdracht omvat het aanbieden van dienstverlening aan ondernemingen binnen drie percelen. Binnen elk van de drie percelen kunnen meerdere opdrachthouders aangesteld worden.

De drie percelen zijn:

1. Sensibilisering, bewustmaking, beeldvorming rond ondernemerschap (maximaal 7 dienstverleners zullen aangesteld...


IWT lanceert een nieuwe oproep voor Baekeland- en Innovatiemandaten

Het IWT lanceert een nieuwe oproep voor Baekeland- en Innovatiemandaten, met deadline voor indiening op 7 maart 2016 ('s middags).

Baekeland mandaten:

Met Baekeland-mandaten wil het IWT individuele onderzoekers de kans bieden een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. We voorzien in cofinanciering van de personeels- en werkingskosten die gepaard gaan met de projectuitvoering.

Bij het Baekeland-mandaat is enerzijds een Vlaams bedrijf betrokken; dit bepaalt de...


Service Design Global Conference take-aways #2

Flanders Inshape stuurde begin oktober drie coaches naar de Service Design Global Conference in New York om om de nieuwste inzichten op het vlak van service design te capteren. Wat geven heel graag mee wat we  van twee dagen boordevol keynotes en workshops hebben geleerd.


123456... 93