Probleem op deze pagina?

Nieuws

Vlaamse digitale technologie spoort slaapproblemen op

afbeelding reportage VRT

iMinds, het digitale onderzoekscentrum van Vlaanderen viert haar 10e verjaardag. Samen met partners en universiteiten buigt de vzw digitale knowhow om naar echte producten en diensten. En dat is mogelijk in veel domeinen, zo vertelt Wim De Waele, CEO van iMinds. Ook in de gezondheidssector wordt Vlaamse innovatieve technologie gebruikt. In deze sector kunnen we de wereldtop halen, besluit De Waele.iMinds-ICON-projecten zoals NXT-sleep zijn vraaggedreven, interdisciplinaire samenwerkingsprojecten
28/10/2014 12:34 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

OpenCareLab: inspirerende prototypes voor een andere zorg

Zorgen voor morgen. Daar moeten we nu al mee bezig zijn. Hoe zal de zorg er in de toekomst uitzien? In het project OpenCareLab bedachten experten en designers nieuwe diensten en prototypes voor de zorg in 2040. OpenCareLab is een crossoverproject van Design Platform Vlaanderen in samenwerking met diverse partners.

Het projectverloop en de inspirerende resultaten kun je bekijken in de film en in het magazine.


Lancering eerste oproep voor projectvoorstellen ERA-NET FLAG-ERA - Graphene/HBP

logo flag-era

Het ERA-NET FLAG-ERA (Flagship ERA-NET), waaraan het IWT deelneemt, heeft als doel de FET-Flagshipinitiatieven Graphene en Human Brain project (HBP) te ondersteunen. Met eigen oproepen geeft het ERA-NET onderzoekers de mogelijkheid om het onderzoek van de twee Flagshipprojecten met eigen onderzoek aan te vullen.

De uiterste indiendatum voor projectvoorstellen is dinsdag 27 januari 2015.

De thema’s van deze eerste Joint Transnational Call (JTC) voor onderzoekssamenwerkingsprojecten zijn Graphene...


28/10/2014 10:47 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

Oproep voor projectvoorstellen OCEANERA-NET staat open.

logo ocean energy era-net

OCEANERA-NET is een ERA-NET, waaraan het IWT deelneemt, dat zich richt op de samenwerking tussen stakeholders op het gebied van onderzoek naar energiewinning uit oceanen.De thema's die aan bod kunnen komen, binnen deze oproep - Joint Call zijn:

  • Golfenergie
  • Getijdenenergie
  • Getijdenenergie en oceaanstromingen
  • Energie uit zoutgradiënt en oceaanwarmteOnderzoeksthema's kunnen zijn:

  • Ontwikkeling van standaardbenaderingen / methoden / hulpmiddelen voor sitekarakterisering...

27/10/2014 08:00 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

De creatieve sector als motor voor innovatie - 18 kruisbestuivingen van start (CICI)

IWT

In het kader van de Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI) zijn sinds woensdag 22 oktober 2014, 18 projecten van start gegaan. CICI, een initiatief van Flanders DC en IWT, zet in op innoverend ondernemerschap door kruisbestuivingen tussen creatieven, wetenschappers en ondernemers, aan te moedigen en te ondersteunen. Uit verschillende studies blijkt dat de creatieve industrieën innovatie stimuleren.Een game developer die het leereffect van een veiligheidsopleiding in een bedrijf
24/10/2014 14:38 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

De eerste oproep voor projectvoorstellen Marine Biotech staat open!

logo era-mbt

Het ERA-NET Marine Biotech (ERA-MBT), waaraan het IWT deelneemt, is erop gericht om de mariene biomassa beter te benutten. Door de inzet van biotechnologie (incl. enzymen, fermentatieprocessen) kan deze biomassa aanleiding geven tot nieuwe producten, functionele componenten voor de voedingsindustrie, chemische industrie, enz..

Deze oproep is gericht op het gebruik van biotechnologische kennis en principes om een nieuwe, duurzame manier van exploitatie van de mariene biomassa te bekomen. Het gaat...


24/10/2014 11:16 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

Efficiënter innoveren met het 'double diamond' designproces

Wie innoveert, start vaak met een breed aantal ideeën om er gaandeweg een aantal te schrappen en zo tot één finaal concept te komen. Die aanpak heet de ‘innovation funnel’ (innovatietrechter). Maar wist je dat je tot betere resultaten komt, als je de funnel onderweg opnieuw verbreedt? Maak kennis met het ‘double diamond’ designproces!


Lancering TBM-oproep 2014-2015

De oproep voor projectaanvragen 2014-2015 in het kader van het TBM-programma (Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit) is geopend. Er is een globaal budget van ca. 6,8 miljoen euro beschikbaar voor subsidieverlening aan nieuwe projecten.De uiterste datum voor indiening van projectvoorstellen is woensdag 18 februari 2015 om 12 uur ‘s middags.De kenmerken van het TBM-programma worden in de TBM-handleiding beschreven. Verder is er een template voor de opmaak...


Lancering oproep Innovatiemandaten oktober 2014-2015

Innovatiemandaten richten zich op postdoctorale onderzoekers die een onderzoeksproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, met als doel de resultaten toepasbaar te maken binnen de bedrijfswereld.De eerste oproep voor 2015 is opengesteld, met uiterste indiendatum op maandag 2 maart 2015 om 12 uur.Het doel van de innovatiemandaten is om strategisch basisonderzoek uit te voeren met het oog op een transfer van onderzoeksresultaten naar het bedrijfsleven, hetzij naar een...


Lancering oproep Baekeland-mandaten oktober 2014-2015

Baekeland-mandaten zijn gericht op onderzoekers die een doctoraatsproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Binnen dit programma willen we de mobiliteit van de doctoraatsstudent stimuleren, niet alleen tussen de academische en industriële wereld, maar ook internationaal. Het Baekeland-programma staat open voor mandatarissen uit alle wetenschapsgebieden, alle nationaliteiten en leeftijden. Pas afgestudeerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen, maar ook mensen die...


123456... 83