Probleem op deze pagina?

Nieuws

Provinciale steun aan innovatieve projecten in Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt initiatieven die mee bouwen aan de kenniseconomie in Vlaams-Brabant, innovatie bevorderen en extra tewerkstellingsplaatsen kunnen creëren. Projecten kunnen ingediend worden tot 15 oktober!

Stilstaan is achteruitgaan. Innovatie is absoluut nodig om de kennisregio Vlaams-Brabant verder te versterken en uit te bouwen. De provincie geeft innovatieve projecten in onze regio een eerste belangrijke financiële impuls en een doorgroeimogelijkheid naar grotere...


Twintigste oproep voor projectvoorstellen cornet (ERA-NET)

logo cornet

De 20ste CORNET oproep staat open. Een CORNET project omvat essentieel onderzoek en kennisverspreiding ten behoeve van een groep bedrijven waarin niet-R&D intensieve kmo?’s duidelijk aanwezig zijn. De deelnemende landen/regio’s zijn Duitsland, Oostenrijk, Vlaanderen, Wallonië, Polen en de Tsjechische Republiek. Er zijn geen thematische beperkingen.CORNET biedt mogelijkheden tot internationale samenwerking aan projecten die ingediend worden in de Vlaamse programma’s:


26/06/2015 10:00 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

Peerby is Radicaalste Vernieuwer 2015

Radicale Vernieuwers

Op 25 juni 2015 werd Peerby in het Kaaitheater bekroond als Radicaalste Vernieuwer 2015.

De wedstrijd werd georganiseerd door de Sociale InnovatieFabriek en De Standaard. Maar liefst 400 radicale ideeën maakten zich kenbaar. Uiteindelijk ging Peerby aan de haal met de juryprijs. Via deze website kunnen mensen gratis spullen lenen van leden uit hun buurt. REScoop, een burger-coöperatie rond hernieuwbare energie, won de publieksprijs.

Peerby voert momenteel een IWT-haalbaarheidsstudie uit voor...


25/06/2015 18:15 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen overgedragen van IWT naar FWO op 1 januari 2016.

IWT

In uitvoering van het regeerakkoord wordt het beheer van SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen (SB) overgedragen van IWT naar FWO met ingang op 1 januari 2016.Dit betekent dat FWO de fakkel overneemt voor de oproepen Strategisch Basisonderzoek (SBO) en Toegepast Biomedisch onderzoek met primair maatschappelijke finaliteit (TBM) begin 2016. In het verleden werden de SBO en TBM oproepen opengesteld in september (SBO) en oktober (TBM), met indiening in januari (SBO) en februari (TBM). Omwille van de overdracht
23/06/2015 14:53 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

TETRA-evaluatie en selectie 2015

De beslissing voor de collectieve TETRA-projecten is vorige week donderdag 18/06/2015 gevallen. Met deze TETRA-projecten wordt (wetenschappelijke) basiskennis vertaald naar concrete, bruikbare concepten en toepassingen. Er werden 47 projectaanvragen (waarvan 6 voorbereidingsprojecten) ingediend voor een totale subsidie van 15,02 MEUR. Rekening houdend met de beoordelingen van de projectvoorstellen worden 25 projecten positief gerangschikt.

Meer informatie over deze projecten kan je verkrijgen...


De oproep voor het indienen van de aanvragen strategische onderzoeksbeurzen staat nu open!

IWT

Een IWT-doctoraatsbeurs van strategisch basisonderzoek is samengesteld uit 2 termijnen van 2 jaar. Uw doctoraatsonderzoek gebeurt onder wetenschappelijke begeleiding van een promotor verbonden aan een Vlaamse universiteit.

De registratie gebeurt online . De online tool sluit af op vrijdag 11 september om 10u en om 12u ten laatste dient alles binnengebracht te zijn bij het IWT.

Lees goed het reglement en handleiding en aandachtspunten voor de opmaak van het aanvraagdossier.

Registreer en vraag...


19/06/2015 08:44 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

Innovatiemandaten selectie oproep voorjaar 2015

IWT

Het stelsel van de Innovatiemandaten (IM) is een steuninstrument voor postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, met het oog op een transfer van resultaten naar hetzij een bestaand bedrijf, hetzij een nieuw op te richten spin-off bedrijf met een industriële activiteit in Vlaanderen.

Op 2 maart 2015 werden 25 IM-aanvragen ingediend, waarvan 12 aanvragen gericht op de voorbereiding van de oprichting van een spin-off bedrijf...


18/06/2015 18:45 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

Baekeland-mandaten selectie oproep voorjaar 2015

IWT

Baekeland-mandaten hebben tot doel onderzoekers de kans te geven een doctoraatsproject uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De mobiliteit van de onderzoeker tussen de academische en bedrijfswereld wordt aangemoedigd.

Op 2 maart 2015 werd de tweede oproep van dit jaar afgesloten en werden 25 Baekeland-aanvragen ingediend. 23 kandidaten werden uitgenodigd voor een interactieve discussie met experten. Veertien Baekeland-projectaanvragen werden positief gerangschikt en komen...


18/06/2015 18:41 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

TBM-oproep 2014-2015 selectie

IWT

Het TBM-programma richt zich op een niche binnen het biomedisch onderzoek: het vergevorderd toepassingsgedreven onderzoek met een uitgesproken maatschappelijke toepasbaarheid, waarin de industrie niet of slechts beperkt geïnteresseerd is. Mogelijke oorzaken voor de beperkte industriële interesse zijn moeilijke octrooieerbaarheid, kleine patiëntenpopulaties of patiënt-specifieke behandelingen die geen gestandaardiseerde aanpak toelaten.

De financieringsmogelijkheden voor dit type onderzoek...


18/06/2015 18:38 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

TETRA-evaluatie en selectie (2015)

IWT

Met TETRA-projecten wordt (wetenschappelijke) basiskennis vertaald naar concrete, bruikbare concepten en toepassingen. Bij de uitvoering van de projecten wordt gestreefd naar interactie tussen hogescholen, universiteiten, bedrijven en social profit ondernemingen. De projecten zijn collectief en worden begeleid door een groep van potentiële gebruikers. De betrokken ondernemingen staan samen in voor 7,5% cofinanciering van de projecten.

Op 10 februari 2015 werden 47 projectaanvragen (waarvan 6...


18/06/2015 18:36 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

123456... 96