Probleem op deze pagina?

Nieuws

Vlaanderen & Zuid-Nederland | € 7,25 mln beschikbaar voor innovatieve KMO-/MKB-projecten

CrossRoads 2 is een nieuw Interreg-project in Vlaanderen en Zuid-Nederland.

Het wil KMO’s in Vl en MKB’s in Nl stimuleren tot samenwerking. Doel: de gezamelijke ontwikkeling en vermarkting van nieuwe geavanceerde producten en diensten.

Een goed innovatieproject kan 45% of € 135.000 subsidie krijgen ter ondersteuning van de ontwikkelingskosten van de KMO/MKB-partners.

Meer informatie vindt u op www.crossroads2.eu!

Contacteer ook het Innovatiecentrum, dat officiële partner, begeleider...


OVERZICHT INFOSESSIES HORIZON2020 DIT NAJAAR

Dit artikel bevat twee luiken. Eerst wordt een uitgelegd wat een infodag is, zodat u het nut voor uw organisatie beter kan inschatten en vervolgens is er een inhoudelijk overzicht van de verschillende infodagen die er de komende maanden aankomen.

Als u nog vragen heeft, aarzel niet om het Vlaamse NCP-team te contacteren. Voor algemene vragen gebruikt u europrogs@vlaio.be, voor domeinspecifieke vragen mailt u naar de in het overzicht opgegeven contactpersoon.

Wat is een infodag?

Infodagen...


Beslissing Innovatieve bedrijfsnetwerken 2016

Op 14 juli besliste het Hermes Beslissingscomité, na advies van Agentschap Innoveren en Ondernemen, om voor de eerste oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken de clustercoördinatie van 13 projecten te steunen voor een periode van 3 jaar. Het gaat om zowel startende als bestaande initiatieven die zich situeren in verschillende domeinen.

Een korte toelichting bij de geselecteerde innovatieve bedrijfsnetwerken vindt u hier : www.vlaio.be/artikel/gesteunde-innovatieve-bedrijfsnetwerken...


Voorbereiding van het Horizon 2020 Space - werkprogramma 2018-2020 gaat van start

In het kader van de voorbereiding van het Horizon 2020 - Space werkprogramma 2018-2020 organiseert de Europese Commissie een workshop op 26, 27 en 28 september 2016.

Het is de bedoeling om alle relevante Europese stakeholders te consulteren en verder te betrekken in de opmaak van dit werkprogramma. 

Deelname aan de workshop is gratis en open voor alle relevante stakeholders. 

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.


Beslissing TETRA oproep 2016.

IWT

Met TETRA-projecten wordt (wetenschappelijke) basiskennis vertaald naar concrete, bruikbare concepten en toepassingen. Bij de uitvoering van de projecten wordt gestreefd naar interactie tussen hogescholen, (ingekantelde opleidingen aan) universiteiten, bedrijven en social profit ondernemingen. De projecten zijn collectief en worden begeleid door een groep van potentiële gebruikers. De betrokken ondernemingen staan samen in voor 7,5% cofinanciering van de projecten.Op 16 februari 2016 werden 67

De 6de oproep Landbouw (LA)-Trajecten 2016-2017 staat open!

IWT

De zesde oproep voor projectaanvragen Landbouw (LA)-trajecten is opengesteld.

De uiterste indiendatum is 24 november 2016 (12 uur, ‘s middags).De kenmerken van het programma zijn beschreven in de handleiding Landbouw-trajecten en er is een template voor de opmaak van een projectaanvraag en -begroting voorzien.Het Agentschap Innoveren & Ondernemen organiseert op 23 september 2016 om 13:00 uur een infosessie voor de geïnteresseerde projectaanvragers. Deze infosessie vindt plaats in het Ellipsgebouw,

Beslissing Innovatie-mandaten oproep voorjaar 2016.

IWT

Op 14 juli 2016 werd beslist steun toe te kennen aan volgende projecten :

HBC.2016.0242, HBC.2016.0237, HBC.2016.0235, HBC.2016.0245, HBC.2016.0246, HBC.2016.0243, HBC.2016.0250, HBC.2016.0234, HBC.2016.0238, HBC.2016.0239, HBC.2016.0247, HBC.2016.0240, HBC.2016.0236

De overige projecten worden niet gesteund.Alle aanvragers ontvangen binnenkort een aangetekende brief met de gemotiveerde beslissing.

Innovatiemandaten (IM)
...

Beslissing Baekeland-mandaten oproep voorjaar 2016

IWT

Op 14 juli 2016 werd beslist steun toe te kennen aan volgende projecten :

HBC.2016.0206, HBC.2016.0207, HBC.2016.0208, HBC.2016.0209, HBC.2016.0210, HBC.2016.0214, HBC.2016.0219, HBC.2016.0221, HBC.2016.0224, HBC.2016.0228, HBC.2016.0231, HBC.2016.0233

De overige projecten worden niet gesteund.Alle aanvragers ontvangen binnenkort een aangetekende brief met de gemotiveerde beslissing.

Baekeland-mandaten
...

Design thinking is dood... Leve design thinking!

Hoe pak je complexe problemen aan in een wereld van toenemende complexiteit? Hoe beheers je processen in multidisciplinaire omgevingen? Weet je hoe je jouw innovatie-inspanningen kunt vertalen in relevante klantenwaarde?

Design thinking is hét middel om met complexiteit om te gaan. Je kunt leren hoe je oplossingen kunt vinden terwijl je de mens centraal blijft zetten in je organisatie en succesvolle producten, diensten of combinaties daarvan op de markt brengt. Designers leren denken als managers,...


AAL Forum 2016 met bijhorende matchmaking

logo AAL

Het jaarlijkse AAL Forum vindt dit keer plaats van 26-28 september in St-Gallen – Zwitserland. AAL staat voor Ambient Assisted Living, of hoe ICT oplossingen en digitale technologie kunnen helpen om mensen langer actief en onafhankelijk te houden. Tijdens het forum organiseert het Enterprise Europe Network op 27 en 28 september een matchmaking event. EEN ondersteunt daarmee zorginstellingen, overheden, bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen bij het vinden van partners in Europa.


123456... 103