Probleem op deze pagina?

Nieuws

Design Strategy at 3M with CDO Eric Quint

Eric Quint, CDO, 3M verzorgde een uitstekende webcast voor DMI over integrated design strategy.

DMI stelt de webcast vrij ter beschikking op hun website.Eric Quint, CDO, 3M joined us for an outstanding webcast on integrated design strategy. He spoke candidly and articulately about advancing design across the enterprise, and took excellent questions from the DMI audience. Find the 1 hour webcast here.

Design Strategy at 3M with CDO Eric Quint geschreven door Marianne Verkest in Nieuws...


Vernieuwde kmo-portefeuille

Het is al langer bekend dat de kmo-portefeuille een make-over zou krijgen. Omdat er nog vrij veel onduidelijkheid over bestaat zijn velen net als wij op zoek naar informatie over de vernieuwde kmo-portefeuille.

Minister Muyters lichtte al een tip van de sluier maar de informatie is nog niet volledig. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wanneer de nieuwe versie van kracht zal zijn. 

Dit weten we wel al:

De vereenvoudigde kmo-portefeuille wordt een generiek instrument voor alle kmo’s...


Zijn toonaangevende bedrijven designgedreven?

Mercator was het 1-jaar lopend onderzoek van Flanders Inshape samen met Voka - Kamer van Koophandel - om na te gaan of toonaangevende bedrijven (i.e. stille kampioenen) designgedreven innovatie al dan niet toepassen.

Dit omdat steeds meer ondernemingen, sectorfederaties, kennisinstellingen, … ervan overtuigd zijn dat het al of niet toepassen van ‘designgedreven’ of 'niet-technologische' vormen van innovatie één van de cruciale kritische succesfactoren is voor een duurzame groei van...


Verslag van de Conference on Engineering Design

 

Van 27 tot 30 juli vond in de Politecnico in Milaan de 20ste International Conference on Engineering Design (ICED15) plaats. Het centrale thema van deze academische conferentie dit jaar was ‘DESIGN for life’.Naast 6 keynotes stelden doctoraatstudenten, professoren en promotoren meer dan 400 papers voor in 8 parallelle sessies. Hoewel de sessies per ‘Engineering Design’ thema waren geclusterd, moest je door het grote aantal presentaties kiezen voor één van de podium- of discussiesessies....


Succesvolle interne service design bij Coca-Cola

Service design groeit snel en steeds meer bedrijven en organisaties zien in dat een betere dienstverlening en betere product-service-systemen duidelijk tot meer succes leiden. Meestal gaat de aandacht naar het verbeteren van dienstverlening voor klanten en externe stakeholders. Binnen een organisatie of onderneming kan service design echter ook een cruciale rol spelen om beter te scoren en de motivatie bij de werknemers te stimuleren en bijgevolg ook weer succesvoller te zijn als business. De...


Hoe kunnen ICT en Gaming ouderenzorg optimaliseren?

AAL programma

Bent u vanuit uw professionele activiteiten betrokken bij het optimaliseren van de ouderenzorg in Vlaanderen? Heeft u zelf ideeën over hoe ouderen langer thuis kunnen blijven of hoe ouderen zorg kan geoptimaliseerd worden door ICT en of gaming?

Dankzij uw mening kunnen kan MIC Vlaanderen deze issues in kaart brengen en actie ondernemen om hierop een antwoord te formuleren. U kan uw mening delen door:

 


23/07/2015 20:45 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

De vijfde oproep Landbouw (LA)-Trajecten 2015-2016 is opengesteld!

IWT

De vijfde oproep voor projectaanvragen Landbouw (LA)-trajecten is opengesteld.De uiterste indiendatum is 12 november 2015 (12 uur, ‘s middags).De kenmerken van het programma zijn beschreven in de handleiding Landbouw-trajecten en er is een template voor de opmaak van een projectaanvraag en -begroting voorzien.Het IWT organiseert op 11 september 2015 een infosessie voor de geïnteresseerde projectaanvragers. Er wordt ook de mogelijkheid geboden om een voorbespreking met een IWT-adviseur...


17/07/2015 09:14 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

Evaluatie en selectie SBO-oproep 2014-2015

IWT

De raad van bestuur van het IWT heeft op 16 juli 2015 een beslissing genomen over de steunverlening aan de projectvoorstellen van de SBO-oproep 2014-2015.

Hierbij wordt steun toegekend aan 10 SBO-projecten met een primaire economische finaliteit en 6 SBO-projecten met een primaire maatschappelijke finaliteit.

Onderaan in bijlage en op de IWT-website vindt u de lijst met een overzicht van de gesteunde SBO-projecten van de oproep SBO 2014-2015

Strategisch basisonderzoek (SBO)
...

17/07/2015 08:49 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

Oproep steunprogramma voor innovatieve en milieuvriendelijke havenwerktuigen

Het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever maken samen 500.000 euro vrij voor bedrijven die de uitstoot van fijn stof (NOx, SO2 en/of CO2 ) verminderen door te investeren in milieuvriendelijke havenwerktuigen.

De oproep richt zich naar nieuwe technologieën waarvan de haalbaarheid reeds werd aangetoond, maar die niet noodzakelijk wijd verspreid zijn op de leveranciersmarkt (TRL7 tem TRL9). De projectoproep staat open voor projecten die gerealiseerd worden in het Antwerpse havengebied. ...


Twee opmerkelijke cases van Patient Innovation

Twee opmerkelijke cases van Patient Innovation voorgesteld tijdens de Open and User Innovation conferentie 2015 in LissabonPatiënten die geen oplossing vinden op de markt en ook geen gehoor bij de traditionele bedrijven, zoeken en vinden zelf oplossingen. Patient Innovation is dezer dagen meer dan ooit actueel. Straffe verhalen door sterke vrouwen.

The shower shirt

Lisa Crities kreeg een paar jaar geleden borstkanker. Na de operatie en tijdens haar herstel en borstreconstructieproces...


123456... 91