Probleem op deze pagina?

Nieuws

ECSEL oproepen 2017

logo ecsel

ECSEL zal in 2017 twee oproepen organiseren. De ECSEL-oproepen 2017 worden geopend op 22 februari 2017 (Project Outline Phase), met afsluiting van de Project Outline fase op 11 mei 2017 en afsluiting van de Full Project Proposal fase op 21 september 2017.Voor de oproep ECSEL-2017-1 IA wordt op programmaniveau een Europese subsidie van € 92,5M voorzien gecomplementeerd met een gelijkaardige subsidie bij de deelnemende Europese lidstaten.

Voor de oproep ECSEL-2017-2 RIA wordt op programmaniveau

Bizidee - Pop Poll

Heb je een goed idee dat staat te springen om naar buiten te komen? Bij Bizidee worden ideeën gekneed naar concrete ondernemingsplannen. Bizidee geeft jouw start-up alle kansen tot slagen. 

Tijdens de Nacht van de Inspiratie leer je je ondernemingsplan aanscherpen. Met de Pop Poll toets je of je idee klaar is voor de markt. En met de Matchmaker vind je de juiste mensen.

Bizidee ondersteunt je in het bouwen van een stevig fundament door de focus op een goede voorbereiding, van idee tot...


Selectiviteit bedrijfsinnovatiesteun 2017.

IWT

Voor de O&O-bedrijfsprojecten en kmo-innovatieprojecten wordt een selectiviteitsmechanisme gehanteerd dat een gelijke selectie over het jaar toelaat, met een wachtlijn voor projecten die minder hoog scoren.Het beslissingscomité bij het Hermes-fonds besliste op de zitting van januari 2017 om voor de selectiviteit 2017 dezelfde regels aan te houden. Alle informatie vindt u in het toelichtingsdocument rond de selectiviteit en selectiemechanisme.

Kmo-innovatieprojecten

O&O-bedrijfsprojecten
...

Eerste gezamelijke oproep ERA-MIN2 staat open!

logo era-min

ERA-MIN2 is een pan-Europees netwerk van 21 publieke onderzoek- en innovatiesubsidie agentschappen uit 13 lidstaten van de EU-landen/regio's (België-Vlaanderen, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Spanje-Castilla y Léon, Zweden), het geassocieerd lid Turkije, en vier niet-EU-landen (Argentinië, Brazilië, Chili, en Zuid-Afrika).ERA-MIN2 (2016-2021) werd opgezet om de coördinatie van de onderzoeks- en innovatieprogramma's te versterken

Projecten rond integratie van vluchtelingen en derde oproep Interreg V Euregio Maas-Rijn

Het samenwerkingprogramma Interreg V Euregio Maas-Rijn organiseert:

  • de derde oproep (of ‘call’) voor projectaanmeldingen. Deadline voor het indienen van deze projectschets (projectidee) in het kader van de derde oproep is 22 mei 2017.
  • een afzonderlijke oproep voor projectaanmeldingen gericht op de integratie van vluchtelingen: "Sociale inclusie en opleiding". Deadline voor het indienen van deze projectschets is 16 februari 2017.

Het beschikbare EFRO-budget voor deze oproep bedraagt 2...


ICT onderhoudswerkzaamheden 05/02/2017

afbeelding van een werkhelm

Als gevolg van ICT onderhoudswerkzaamheden zullen volgende webtoepassingen niet beschikbaar zijn op zondag 05/02/2017 tussen 09:00 en 17:00:

  • eRapportering (VIS-Trajecten, Tetra en Landbouw-Trajecten)
  • PReT
  • Gebruikerspoll

...

Oproep 2017 gelanceerd binnen het ICT-AGRI-ERA.NET!

logo_ict_agri

Een nieuwe oproep is gelanceerd binnen het ICT-AGRI-ERA.NET rond het thema “Farm Management Systems”.

Thema’s die aan bod komen zijn:
  • Agricultural research on use of sensor data for decision support
  • Development of applications for Precision Farming
  • Cases of integration of third-party applications with Farm Management Systems
De sluitingsdatum voor het indienen van de projectaanvragen is 21 april 2017!De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor

EURAMET Call - Metrology

EURAMET coördineert de nationale metrologie instituten (NMI's) in Europa. Deze organisatie is onder andere verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van het 'European Metrology Research Programme (EMRP)' en het 'European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)' die tot doel hebben om de samenwerking tussen de Europese NMI's en partners uit de academia en industrie aan te moedigen.

Binnen EMPIR is een nieuwe call voor projectvoorstellen geopend in de domeinen 'Metrology...


Eerste transnationale oproep voor projectvoorstellen SUSFOOD2!

logo susfood2

Het ERA-NET Cofund SUSFOOD2, SUStainable FOOD production and consumption start in januari 2017 en is de voortzetting van het ERA-NET SUSFOOD (2011 – 2014) dat liep onder FP7.Het strategisch doel van SUSFOOD2 is het versterken van de samenwerking in onderzoek, ontwikkeling en innovatie tussen EU lidstaten en geassocieerde landen en dit met het oog op het maximaliseren van de bijdrage van R&D tot de ontwikkeling van meer duurzame voedingssystemen van productie tot consumptie. SUSFOOD2 promoot

Tweede Co-Fund oproep in het kader van EraNet FACCE SURPLUS.

logo_facce_surplus

Het ERA-NET Cofund FACCE Surplus, Food safety, agriculture and climate change is gestart in 2015 en loopt tot 2018. De eerste oproep werd afgesloten in December 2015 met 14 gesteunde projecten voor een totaal budget van ongeveer 14 M euro.Deze tweede oproep heeft als doel de Europese samenwerking in R&D op het vlak van duurzame productie van food en non-food biomassa en dit in gedecentraliseerde transformatiesystemen, meer bepaald kleinschalige multi-input, multi-product bioraffinageconcepten.

123456... 106