Probleem op deze pagina?

Project: 6LowPan

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/01/2013
31/12/2014

De doelgroep in dit project is zeer divers. We denken op de eerste plaats aan ontwikkelaars van domoticasystemen. Anderzijds zijn ook andere bedrijven geïnteresseerd zoals onder meer netwerk consultant bedrijven, chipontwikkelaars, bedrijven gespecialiseerd in webservices, bedrijven in security ontwikkeling en bedrijven die sensoren ontwikkelen voor allerlei toepassingen.

In dit project bestuderen we de mogelijkheden en beperkingen van een IP-gebaseerd protocol voor de draadloze technologie 802.15.4, nl. 6LowPan. Het is een eerder nieuw, open standaard en low cost protocol dat toelaat om IPv6-pakketten te versturen, boven op de 802.15.4 radiosignalen. Aangezien dit IP-gebaseerd is, is er geen extra laag of logica nodig voor communicatie met een node in of buiten het netwerk. Dit is een groot voordeel vergeleken met het Zigbee-protocol, dat tevens ook licenties vereist.

Als toepassing plannen we om enkele IP-gebaseerde draadloze sensor-en actuator netwerken op te bouwen dat de automatisering van draadloze systemen, gekoppeld aan elektrische apparaten,
regelt. Het netwerk is dan vervolgens vanaf een server beschikbaar, waarop de status van de verschillende nodes gemonitord en gecontroleerd kan worden. Verschillende uitdagingen met betrekking tot onder andere de energieconsumptie en beveiligingsaspecten zullen onder de loep
genomen worden. Het systeem zal uitgebreid geëvalueerd worden naar verschillende parameters zoals onder andere gebruiksvriendelijkheid, bereik, schaalbaarheid, kostprijs en energieverbruik.

De doelgroep van bedrijven omvat onder andere ontwikkelaars van domotica systemen, netwerk consultancy bedrijven, ontwikkelaars van webservices, chipontwikkelaars, bedrijven die producten
leveren die ingeschakeld kunnen worden in het netwerk, ontwikkelaars van beveiligingsoplossingen,etc.

Er is een beveiligd IP-gebaseerd sensor-en actuatornetwerk opgebouwd op de campussen VUB (Kaai), VUB (Etterbeek) en KULeuven (KHLIM). Aan de hand van dit netwerk is het 6LoWPAN protocol uitgebreid getest en zijn er evaluaties plaatsgegrepen die een beter zicht geven op de parameters als delay, energieverbruik, kostprijs, geheugenverbruik en gebruiksvriendelijkheid. Bovendien zijn scenario's beveiliging en geen beveiliging met elkaar vergeleken. Het grootste probleem situeert zich momenteel nog op energieverbruik van de nodes.

Naast de netwerken in eigen campus, zijn ook 2 concrete use cases in samenwerking met 2 bedrijven RMONI en COMMETO uit de gebruikerscommissie gerealiseerd.
De eerste usecase is uitgevoerd samen met RMONI. Hierin werd gekeken hoe eenvoudig een bestaand Zigbee sensornetwerk vervangen kan worden door een 6LoWPAN gebaseerd netwerk. Dit bleek zonder al te veel problemen te verlopen.
In een tweede usecase is in samenwerking met COMMETO een intercom systeem dat gebruik maakt van Voice over IP (VoIP), gebaseerd op 6LoWPAN, ontworpen.

EHB, VUB, KHLIM, KULeuven
EHB
Colruyt, Televic, Imec, Zaffer, Commeto, Bausch Datacom, C-online, DSP Valley, LSEC, Custom8, IntrinsicID, Essensium, Itecon, RMoni, Inxition R&D Management and Consulting
An Braeken
Communicatie Protocollen, Interoperabiliteit, Netwerk Technologie, Netwerk Security, Sensortechnologie gerelateerd aan metingen
Abdellah Touhafi, Nele Mentens
Ben Cober (Option), Lode Hoste (Aquagames), Ludo Cuypers (COMmeto bvba), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on