Probleem op deze pagina?

Project: Hemp4All

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/12/2017
01/12/2019

Hemp4All wil duurzame voorbehandelingsprocessen met een minimale impact op het water- en energieverbruik en de restafvalwaters ontwikkelen, die een goed rendement van de daaropvolgende verf- en veredelingsprocessen en hoge en consistente hennepkwaliteit garanderen. De aldus bekomen hennep zal dankzij zijn nobele karakteristieken kunnen ingezet worden als een alternatieve kwaliteitsvezel naast vlas (lange vezels), maar ook als duurzame substituant voor het milieubelastende katoen (korte (gecottoniseerde) vezels.

Hemp4All richt zich tot twee belangrijke economische sectoren voor Vlaanderen: de textielsector en de confectiesector en meer bepaald de producenten van interieurtextiel, kledingtextiel (spinnerijen, weverijen, breierijen, veredelaars) en confectionairs van werk- en beschermkledij. Bijkomende doelgroepen zijn de toeleveranciers van de textielsector (chemicaliën), de landbouwsector en sectorale organisaties.

Tijdens discussies over innovatie en marktpotentieel zijn ‘circulaire economie’ en ‘grondstoffenefficiëntie’ veruit de meest gebruikte termen in de Vlaamse textiel- en kledingindustrie. Ze geven richting aan de industrie wanneer beslissingen genomen worden over investeringen in productietechnologieën (properder, lager water- en energieverbruik), de ontwikkeling van nieuwe producten (duurzaam met focus op recycleerbaarheid) en de keuze van de textiel grondstof (meer gericht op het gebruik van duurzame, hernieuwbare vezels). Dit heeft voor gevolg dat de laatste jaren de druk op de katoensector enorm is toegenomen. Dit is enerzijds te wijten aan de onstandvastige prijs die deels te verklaren is door de teeltoppervlakte en opbrengst die stilaan het maximum hebben bereikt, terwijl de demografie de vraag nog steeds doet stijgen. Anderzijds is katoen - hoewel zijn natuurlijke oorsprong anders doet vermoeden - één van de meest vervuilende vezels die gebruikt wordt voor de productie van textiel en dit zowel tijdens de teelt als bij de verwerking. De Belgische textiel- en kledingsector wordt gedreven om op zoek te gaan naar grondstoffen en processen die economische en ecologische voordelen combineren om enerzijds conventioneel katoen te vervangen en anderzijds potentieel bieden voor de uitbreiding van hun portfolio. In dit kader merken we een sterk groeiende interesse voor Europees geteelde natuurlijke vezels zoals hennep. Deze vezel heeft zijn appreciatie vooral te danken aan zijn duurzaam karakter, zijn inherent antimicrobiële en absorberende eigenschappen en een hoog potentieel voor interieurtextiel en technische toepassingen zoals functionele kledij en composieten. Tot nu toe is vooral ingezet op relatief laagwaardige bulktoepassingen (stalbedding, bouwstenen, isolatie- en plaatmaterialen, bio-energie). De revival van hennep als textielvezel wordt evenwel nog afgeremd door de lage uniformiteit van de vezels en problemen met de reproduceerbaarheid van de vezelkwaliteit. Beide parameters zijn sterk gerelateerd aan de methode voor vezelextractie en de processen om de vezel te reinigen en geschikt te maken voor het verven en veredelen.
Hemp4All wil duurzame voorbehandelingsprocessen met een minimale impact op het water- en energieverbruik en de restafvalwaters ontwikkelen, die een goed rendement van de daaropvolgende verf- en veredelingsprocessen en hoge en consistente hennepkwaliteit garanderen. De aldus bekomen hennep zal dankzij zijn nobele karakteristieken kunnen ingezet worden als een alternatieve kwaliteitsvezel naast vlas (lange vezels), maar ook als duurzame substituant voor het milieubelastende katoen (korte (gecottoniseerde) vezels.
Op het einde van het project zullen een aantal geoptimaliseerde voorbehandelingsprocessen voor hennep beschikbaar zijn en zullen enerzijds de kwalitatieve eigenschappen van hennep en anderzijds de belasting van het effluent volledig in kaart gebracht zijn. Deze processen zullen direct inzetbaar zijn en gevalideerd zijn aan de hand van gedocumenteerde cases (toepassen van microgolftechnologie, ‘merceriseren’ van hennep met vloeibare NH3, ontwikkeling van toepassingen voor meubelstoffen, bedlinnen, beschermkledij, fashion,... ).
Economische impact: We verwachten dat na afloop van dit project zowel de omzet als de investeringen bij de doelgroep met ruim 5 % zullen toenemen. Dit betekent een pecuniaire winst voor de textielsector van om en bij de 20 miljoen euro. De marktpositie van de doelgroep zal hierdoor verstevigen en werkgelegenheid zal gehandhaafd blijven of zelfs uitgebreid worden.
Maatschappelijk impact: De belasting op het effluent (COD) van de voorbehandelingsprocessen kan met 25 % verminderd worden. Twee jaar na afloop van het project verwachten we dat ⅕ van de katoenproductie kan gesubstitueerd zijn door hennep waardoor de CO2 uitstoot voor dit aandeel met 60 % zal verminderd zijn.

HoGent, vakgroep Mode-, Textiel- en Houttechnologie (FTI Lab)
Libeco, MEAM, Verilin, Veramtex, Bamboo Belgium, Inagro, Creamoda, Maurice Cock, Celesta, CHT Belgium, Verlimas
Alexandra De Raeve
Analyses / Testfaciliteiten en Methodes, Biobehandeling / Compost / Bioconversie, Biochemie / Biofysica, Ecologie, Enzymologie / Proteine Engineering / Fermentatie, Fijne Chemicals, Kleuren en Inkten, Hoogfrequent technologie, Microgolven, Kleuren/tinten gerelateerd aan Textieltechnologie, Technische Textiel Materialen
Alexandra De Raeve
http://www.hogent.be
Share this on