Probleem op deze pagina?

Project: TETRA 150151- Design from Recycling

Bedrijven: Projecten in bedrijven
01/11/2015
31/10/2017

Design from Recycling richt zich op het ontwerpen (en vervaardigen) van nieuwe producten met gerecycleerde materialen.
Het project wil aan de hand van cases aantonen dat recyclagematerialen op een ecologisch verantwoorde wijze ingezet kunnen worden als grondstof voor nieuwe (en bestaande) producten.

materiaalleveranciers, recyclagebedrijven, matrijzenbouwers, productontwikkelaars,
plastic verwerkers,
kenniscentra

Het knelpunt in het recycleren van kunststoffen ligt in het hergebruik van de gerecycleerde materialen in toepassingen die laagwaardig zijn, zoals vuilniszakken, paaltjes e.d. De uitdaging en de focus van dit project is het gebruik van gerecycleerd kunststof materiaal in hoogwaardige producten.
Hiervoor worden er met de leden van de doelgroep verschillende materiaalsoorten geselecteerd, die vervolgens in specifieke cases vertaald worden. Door een combinatie van een technische benadering (materiaalkarakterisatie) samen met een ontwerpmethode, genaamd 'Material Driven Design' worden de hordes die recyclagematerialen opwerpen in hun transitie naar kwaliteitsproducten overwonnen.
Daarenboven wordt het kwantitatief bepalen van de milieu-impact van de producten (door middel van LCA) opgenomen in de cases, naast het gebruik van een kwalitatieve tool, die een beeld schetst van de milieu-impact van het product over zijn volledige levenscyclus, met name de Eco-Ster.
Op deze manier kan men zowel open loop recycling als closed loop recycling van materiaalstromen met maatschappelijk relevante cases illustreren.

In acht cases komen een ruim aanbod van materialen aan bod: veelvoorkomende stromen zoals mixed polyolefins (MPO) en polypropyleen, HDPE en PET uit de huishoudens( of labo’s) maar ook minder voorkomende, maar economisch valabele stromen zoals het hoogwaardige engineering plastic PEEK. De productontwerpen voorgesteld voor deze materiaalstromen gaan van idee tot toepassing. Concreet zijn er voor vijf cases productideeën uitgewerkt tot real life producten zoals de ‘Greentile' (een groendakpan) en de ‘Determinator’ (een materiaalexploratietool), naast een veelvoud aan praktische of fantastische productideeën, leidend tot een waardevolle inzet van deze materiaalstromen.
Verder is er een ontwerp-guide voorgesteld voor het ontwerpen met recyclaten, aangevuld met een ontwerp-guide specifiek voor het ontwerpen vanuit MPO (mixed polyolefins) en een ontwerp-guide specifiek voor het ontwerpen vanuit recycled ABS.
Het gehele project wordt samengevat in een designdoos, genaamd 'Determinatorbox', waarin men naast 15 verschillende materiaalexploratietools (uit gekende virgin en recycled plastics), 15 material ID cards en drie ontwerp-guides kan terugvinden. Met deze tool kan de huidige of toekomstige ontwerper aan de slag om vanuit gerecycleerde kunststoffen, nieuwe producten te ontwerpen.

De designbox 'Determinator box' kan besteld worden.
Meer info & tools: www.uantwerpen.be/design-from-recycling

Galloo Plastics, Deceuninck, ECO-oh!, Vanheede, Suez Environmental group, Voxdale, Samsonite, Recticel, OVAM, Fisch, Govaerts Recycling, Fosfor, Beaulieu, Quadrant, IPS-Kabka, VKC-Centexbel, Pilipili, VDS Technics, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpe

sara hubo (Centrum voor Polymeer en Materiaal Technologie)
Ecologie, Energiemanagement, Environmental Engineering / Technologie, Kunststof en Rubber gerelateerd aan Chemische Technologie en engineering, Kunststoffen, Polymeren, Materiaaleigenschappen, Corrosie/Degradatie, Moulding, injection moulding, extrusie, sinteren, Thermoplastische textielvezels
Share this on