Probleem op deze pagina?

Project: Het aanwenden van chemische sensortechnologie voor de snelle karakterisering van de sensorische kwaliteit van koffie

TETRA: Technologie-transfer gerichte projecten door instellingen van hoger onderwijs
01/10/2001
01/10/2003
24 Maanden

Koninklijk Verbond van Koffiebranders VZW; Cuperus NV; Efico NV; Koffiebranderij Fort NV; Grootmoeders Koffie BVBA; Koffie Kàn BVBA; Sas Koffie NV; Koffie Verheyen NV; Universiteit Gent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Laboratorium voor Bromatologie

Dit project beoogt de ontwikkeling van snelle en objectieve methoden voor de evaluatie van het aromaprofiel van diverse koffievariëteiten, gaande van de groene koffiebonen tot de gebrande en gemalen koffiebonen in diverse verpakkingen.De koffiebranders, evenals de sector van de koffie-importeurs, hebben nood aan snelle chemisch-analytische methoden om de smaakkarakters in koffie objectief te meten, smaakafwijkingen (off-flavours) vast te stellen, vervalsingen op te sporen en authenticiteit te verifiëren. Bovendien hechten de koffiebranderijen een groot belang aan een objectieve classificatie van origines in relatie tot hun verwisselbaarheid in blends ('flexible blending'), het objectief meten van de invloed van de brandingsparameters op het aromaprofiel en van de invloed van verpakkingssystemen op de evolutie van het aroma in functie van de bewaartijd.Gezien de verworven know-how voor het objectief meten van smaakkarakters van koffie d.m.v. gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) (cfr. HOBU 990049), werd geopteerd voor snelle digitale geurkarakterisering, met name chemische sensortechnologie, gebaseerd op massaspectrometrie (MS). De MS-gebaseerde elektronische neus (e-nose) of chemische sensor werd geselecteerd om de resultaten van de tijdrovende GC-MS profilering en de sensorische aromakarakterisering (experten- en laboratoriumpanels) te evenaren. De chemische sensor wordt momenteel succesvol aangewend bij de verschillende aspecten van koffieproductie: classificeren van diverse koffieorigines, opsporen van smaakafwijkingen, optimalisatie van koffieprocessing,...Door de aanzienlijke tijdswinst biedt de MS-gebaseerde elektronische neus enorme mogelijkheden als kwaliteitscontrole-instrument voor de ganse voedingssector - dit ter ondersteuning van de sensorische analyse door expertenpanels.

In dit project lag het accent op snelle karakterisering van het aromaprofiel van koffie d.m.v. digitale geurkarakterisering, met name elektronische neus of e-nose. Hierbij werd gebruik gemaakt van een op quadrupool massaspectrometrie (MS) gebaseerde elektronische neus – ook chemische sensor (ChemSensor) of MS sensor genoemd.
In een eerste fase van het project werd aandacht besteed aan het vergelijken van snelle aromaisolatietechnieken in combinatie met de chemische sensor en aan dataverwerking m.b.v. multivariaatstatistiek. Vervolgens werden succesvolle chemische sensormethoden ontwikkeld voor het evalueren van verschillende parameters die de sensorische kwaliteit van koffie kunnen bepalen. In vergelijking met de klassieke, tijdrovende GC-MS profileringen werd een aanzienlijke tijdswinst bekomen.
De chemische sensor werd gebruikt voor de snelle aromakarakterisering van koffievariëteiten met verschillende geografische origine. Deze classificaties resulteerden in een optimalisering van de aankooppolitiek en in een betere ‘flexible blending’, waarbij gestreefd wordt naar constante aromaprofielen voor de commerciële koffieblends.

· applicaties van chemische sensortechnologie of MS-gebaseerde elektronische neus op diverse voedingsmiddelen
· implementatie van e-nose technologie in de voedingssector

Vlaams Adviescentrum voor Sensoriek van Voedingsmiddelen en Contactmaterialen
Gebroeders Desmetstraat 1 B-9000 GENT
09/265.86.39
Neen
Inge Dirinck
Kurt Peys, Bert Bellens (Werken en Leren vzw), Sebastiaan Schelfaut (Bureau Bouwtechniek), Luc Verhoeven (Just Innovation), Luc Larmuseau (iLLumoo)
Share this on