Probleem op deze pagina?


Welkom op het Vlaams Innovatienetwerk

Het Innovatienetwerk is een netwerk van intermediaire organisaties en kenniscentra die actief zijn op het vlak van innovatie-ondersteuning, gecoördineerd door het IWT.
1548 mensen vanuit 260 intermediaire organisaties/afdelingen bieden u een brede waaier van expertises aan ter ondersteuning van uw inspanningen rond innovatie.

Elk Vlaams bedrijf kan hier terecht voor ondersteuning rond innovatie !

 

Recentste Nieuws

Slim innoveren in de landbouw - Ontwikkel en realiseer je innovatief idee via samenwerking

In dit project gingen Universiteit Gent (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen onder leiding van professor Xavier Gellynck) en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) (onder leiding van professor Ludwig Lauwers), via actie-onderzoek na hoe er kan voor gezorgd worden dat landbouwers via samenwerking hun innovatief idee kunnen realiseren, met als doelstelling om de innovatiecapaciteit van landbouwers te verhogen via deelname aan netwerken.

Innoveren: van idee tot realisatie......


Fiscale behandeling van uw Horizon 2020 Subsidie

Europese Horizon 2020 subsidies maken deel uit van de belastbare inkomsten van de vennootschap waaraan ze toegekend worden. Doordat het over projectsteun gaat, en er dus ook kosten tegenover staan, heeft dit niet noodzakelijk een impact op de bedrijfswinst en de belasting.

Wenst u meer te weten, lees dan de volledige infofiche in bijlage. Dit zijn twee bladzijden met info over: wat zegt de wet, niet belastingsvrij maar slechts beperkt effect, hoe en wanneer inboeken, staatssteun/deminimis, inkomsten...


1ste oproep 2017 voor Innovatiemandaten staat open!

IWT

Innovatiemandaten richten zich op postdoctorale onderzoekers die een onderzoeksproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, met als doel de resultaten toepasbaar te maken binnen de bedrijfswereld.De eerste oproep voor 2017 is opengesteld, met uiterste indiendatum op maandag 27 maart 2017 om 12 uur.Het doel van de innovatiemandaten is om strategisch basisonderzoek uit te voeren met het oog op een transfer van onderzoeksresultaten naar het bedrijfsleven, hetzij naar een

1ste oproep 2017 Baekeland-mandaten staat open!

IWT

Baekeland-mandaten zijn gericht op onderzoekers die een doctoraatsproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Binnen dit programma willen we de mobiliteit van de doctoraatsstudent stimuleren, niet alleen tussen de academische en industriële wereld, maar ook internationaal. Het Baekeland-programma staat open voor mandatarissen uit alle wetenschapsgebieden, alle nationaliteiten en leeftijden. Pas afgestudeerde onderzoekers kunnen een aanvraag indienen, maar ook mensen die

imec.icon call

De sleutel tot een succesvolle digitale innovatie ligt bij grondig wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd binnen een multidisciplinaire groep van professionals. Het imec.icon onderzoeksprogramma is onze succesformule voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek. Onze eerste projectoproep van 2017 is open, met deadline 9 februari.Heb je zelf een idee voor vernieuwing in ICT, onze zorg- en gezondheidssector, de maakindustrie of nog andere domeinen? Ontdek dan hoe ons imec.icon onderzoeksprogramma...


Meer Innovatie Nieuws...