Probleem op deze pagina?


Welkom op het Vlaams Innovatienetwerk

Het Innovatienetwerk is een netwerk van intermediaire organisaties en kenniscentra die actief zijn op het vlak van innovatie-ondersteuning, gecoördineerd door het IWT.
1538 mensen vanuit 254 intermediaire organisaties/afdelingen bieden u een brede waaier van expertises aan ter ondersteuning van uw inspanningen rond innovatie.

Elk Vlaams bedrijf kan hier terecht voor ondersteuning rond innovatie !

 

Recentste Nieuws

Design Strategy at 3M with CDO Eric Quint

Eric Quint, CDO, 3M verzorgde een uitstekende webcast voor DMI over integrated design strategy.

DMI stelt de webcast vrij ter beschikking op hun website.Eric Quint, CDO, 3M joined us for an outstanding webcast on integrated design strategy. He spoke candidly and articulately about advancing design across the enterprise, and took excellent questions from the DMI audience. Find the 1 hour webcast here.

Design Strategy at 3M with CDO Eric Quint geschreven door Marianne Verkest in Nieuws...


Vernieuwde kmo-portefeuille

Het is al langer bekend dat de kmo-portefeuille een make-over zou krijgen. Omdat er nog vrij veel onduidelijkheid over bestaat zijn velen net als wij op zoek naar informatie over de vernieuwde kmo-portefeuille.

Minister Muyters lichtte al een tip van de sluier maar de informatie is nog niet volledig. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wanneer de nieuwe versie van kracht zal zijn. 

Dit weten we wel al:

De vereenvoudigde kmo-portefeuille wordt een generiek instrument voor alle kmo’s...


Zijn toonaangevende bedrijven designgedreven?

Mercator was het 1-jaar lopend onderzoek van Flanders Inshape samen met Voka - Kamer van Koophandel - om na te gaan of toonaangevende bedrijven (i.e. stille kampioenen) designgedreven innovatie al dan niet toepassen.

Dit omdat steeds meer ondernemingen, sectorfederaties, kennisinstellingen, … ervan overtuigd zijn dat het al of niet toepassen van ‘designgedreven’ of 'niet-technologische' vormen van innovatie één van de cruciale kritische succesfactoren is voor een duurzame groei van...


Verslag van de Conference on Engineering Design

 

Van 27 tot 30 juli vond in de Politecnico in Milaan de 20ste International Conference on Engineering Design (ICED15) plaats. Het centrale thema van deze academische conferentie dit jaar was ‘DESIGN for life’.Naast 6 keynotes stelden doctoraatstudenten, professoren en promotoren meer dan 400 papers voor in 8 parallelle sessies. Hoewel de sessies per ‘Engineering Design’ thema waren geclusterd, moest je door het grote aantal presentaties kiezen voor één van de podium- of discussiesessies....


Succesvolle interne service design bij Coca-Cola

Service design groeit snel en steeds meer bedrijven en organisaties zien in dat een betere dienstverlening en betere product-service-systemen duidelijk tot meer succes leiden. Meestal gaat de aandacht naar het verbeteren van dienstverlening voor klanten en externe stakeholders. Binnen een organisatie of onderneming kan service design echter ook een cruciale rol spelen om beter te scoren en de motivatie bij de werknemers te stimuleren en bijgevolg ook weer succesvoller te zijn als business. De...


Meer Innovatie Nieuws...