Probleem op deze pagina?


Welkom op het Vlaams Innovatienetwerk

Het Innovatienetwerk is een netwerk van intermediaire organisaties en kenniscentra die actief zijn op het vlak van innovatie-ondersteuning, gecoördineerd door het IWT.
1493 mensen vanuit 246 intermediaire organisaties/afdelingen bieden u een brede waaier van expertises aan ter ondersteuning van uw inspanningen rond innovatie.

Elk Vlaams bedrijf kan hier terecht voor ondersteuning rond innovatie !

 

Recentste Nieuws

TETRA-programma 2008-2013 doorgelicht

IWT

Jaarlijks lanceert het IWT een oproep voor TETRA, waarbij circa 8 miljoen euro per oproep beschikbaar is voor projectvoorstellen. Het TETRA-programma wil de innovatiecapaciteit van Vlaamse kennisinstellingen, bedrijven (in het bijzonder kmo’s) en social profit organisaties verhogen.

Via TETRA-trajecten wordt wetenschappelijke kennis omgezet naar concrete, bruikbare concepten en innovatieve toepassingen. De resultaten zijn dus gericht op economische valorisatie. Zo wordt de kennisbasis van hogescholen...


19/12/2014 09:06 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

Selectie TGO-oproep 2014

IWT

Om het lange ontwikkelingstraject, het lage slaagpercentage en de stijgende kosten het hoofd te kunnen blijven bieden, dient preklinische en klinische geneesmiddelenontwikkeling een enorme transformatie te ondergaan. Het TGO-programma, dat in 2014 voor een tweede maal werd gelanceerd, beoogt hieraan bij te dragen.

Het doel van dit programma is om intensieve samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstellingen en klinische centra rond translationeel onderzoek in Vlaanderen te stimuleren, met het...


18/12/2014 21:00 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

Resultaten oproep en nieuwe lancering Innovatiemandaten

IWT

Het stelsel van de Innovatiemandaten (IM) is een steuninstrument voor postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, met het oog op een transfer van resultaten naar hetzij een bestaand bedrijf, hetzij een nieuw op te richten spin-off bedrijf met een industriële activiteit in Vlaanderen.

Op 8 september 2014 werden 26 IM-aanvragen ingediend, waarvan 11 aanvragen gericht op de voorbereiding van de oprichting van een spin-off bedrijf...


18/12/2014 20:57 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

Resultaten tweede oproep 2014 en nieuwe lancering Baekeland-mandaten

IWT

Baekeland-mandaten hebben tot doel onderzoekers de kans te geven een doctoraatsproject uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De mobiliteit van de onderzoeker tussen de academische en bedrijfswereld wordt aangemoedigd.

Op 8 september 2014 werd de tweede oproep van dit jaar afgesloten en werden 27 Baekeland-aanvragen ingediend. 26 kandidaten werden uitgenodigd voor een interactieve discussie met experten. Dertien Baekeland-projectaanvragen werden positief gerangschikt en komen...


18/12/2014 20:56 IWT Nieuws Geen reacties Meer...

Bedankt voor 2014 en het allerbeste voor 2015!

Hartelijk dank aan iedereen die enthousiast deelnam aan onze opleidingen, workshops, infosessies, netwerken of conferenties! Bedankt voor je samenwerking met Flanders Inshape en voor het vertrouwen dat je in ons stelt. We hopen dat je geïnspireerd raakte om nog beter designgedreven te ondernemen, te innoveren en te ontwerpen. We kijken terug op een geslaagd 2014 met boeiende innovatietrajecten, opleidingen en heel wat nieuwe onderzoeksprojecten.

We wensen je alle succes toe voor 2015 en kijken...


Meer Innovatie Nieuws...